banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Hotarari consiliul local
2013
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2014
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2015
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2016
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2017
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2018
  ianuarie
  februarie
  -Hot.nr.14/8.02.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2017 pentru finantarea unor investitii .
  -Hot.nr.15/8.02.2018 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2017 pentru Gradinita P.P. Deta in vederea finantarii investitiei "Achizitie parc de joaca pentru copii".
  -Hot.nr.16/8.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
  -Hot.nr.17/8.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L.
  -Hot.nr.18/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Asociatiei Timis Torontal Barzava.
  -Hot.nr.19/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Asociatiei Timis Torontal.
  -Hot.nr.20/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis.
  -Hot.nr.21/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Asociatiei Oraselor din Romania.
  -Hot.nr.22/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Gruparii Economice de Cooperare Teritoriala Banat-Triplex Confinium.
  -Hot.nr.23/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis.
  -Hot.nr.24/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Timis.
  -Hot.nr.25/20.02.2018 privind aprobarea numarului de burse scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul 2018, precum si cuantumul acestora.
  -Hot.nr.26/20.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 402510, cu nr. top. 402510.
  -Hot.nr.27/20.02.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Deta, pe anul 2018.
  -Hot.nr.28/20.02.2018 privind modificarea organigramei si statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Deta si personalului de deservire al activitatilor din subordinea Primariei Orasului Deta.
  -Hot.nr.29/20.02.2018 privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
  -Hot.nr.30/20.02.2018 privind stabilirea unor masuri pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al orasului Deta.
  -Hot.nr.31/20.02.2018 privind completarea Hotararii nr. 58 din 25 aprilie 2017 a Consiliului local al orasului Deta.
  -Hot.nr.32/20.02.2018 privind aprobarea Programului "Sprijin pentru asociatii, fundatii si culte religioase pentru anul 2018".
  -Hot.nr.33/20.02.2018 privind aprobarea Procedurii de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale.
  -Hot.nr.34/20.02.2018 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orasenesc Deta.
  -Hot.nr.35/20.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 403336, cu nr. top.403336.
  -Hot.nr.36/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitare termica bloc B17, C17, str. Elena Ghenescu
  -Hot.nr.37/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitare termica bloc A18, str Elena Ghenescu".
  -Hot.nr.38/23.02.2018 privind aprobarea documentatie tehnice si indicatorii economici pentru proiectul "Reabilitare termica bloc A, str Stefan cel Mare nr.25-27.
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro