banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Hotarari consiliul local
2013
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2014
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2015
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2016
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2017
  ianuarie
  februarie
  -Hot.nr.13/21.02.2017 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2016.
  -Hot.nr.14/21.02.2017 privind insusirea modificarilor contractului-cadru de inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul privat al Orasului Deta.
  -Hot.nr.15/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru al Asociatiei de si Dezvoltarea Turismului in Timis.
  -Hot.nr.16/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru al Asociatiei Timis Torontal.
  -Hot.nr.17/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis.
  -Hot.nr.18/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis.
  -Hot.nr.19/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru al Asociatiei Oraselor din Romania.
  -Hot.nr.20/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru al Asociatiei Timis Torontal Barzava.
  -Hot.nr.21/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru la Gruparea Economica de Cooperare Teritoriala Banat-Triplex Confinium.
  -Hot.nr.22/21.02.2017 privind majorarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare ale orasului Deta.
  -Hot.nr.23/21.02.2017 privind inchirierea prin licitatie publica pasunilor apartinand domeniului privat al orasului Deta.
  -Hot.nr.24/21.02.2017 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a parcelelor ramase libere in Zona de locuinte PUZ Termal Deta si aprobarea documentatiei de atribuire.
  -Hot.nr.25/21.02.2017 privind trecerea in categoria de drum vicinal al actualului drum De138.
  -Hot.nr.26/21.02.2017 privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren pentru vatra de stupina.
  -Hot.nr.27/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Reabilitare si refunctionalizare Gradinita cu program prelungit orasul Deta, str. Ștefan cel Mare nr.4/A, judet Timiș".
  -Hot.nr.28/21.02.2017 privind atribuirea dreptului de administrare in favoarea APIA Timis asupra spatiului din imobilul inscris in CF 400578-C1-U3.
  -Hot.nr.29/21.02.2017 privind radierea dreptului de administrare operativa directa al Spitalului Unificat Deta pentru terenul inscris in CF 401333.
  -Hot.nr.30/21.02.2017 privind modificarea si completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta.
  -Hot.nr.31/21.02.2017 privind aprobarea unor operatiuni cadastrale de rectificare suprafata la imobilul situat in str. Targul Mare nr.10.
  -Hot.nr.32/21.02.2017 privind rezilierea unui contract de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
  -Hot.nr.33/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Drum de acces la Parcul indistrial Deta, județul Timiș".
  -Hot.nr.34/21.02.2017 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017.
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2018
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro