banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Hotarari consiliul local
2013
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2014
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2015
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2016
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2017
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  -Hot.nr.108/29.08.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli.
  -Hot.nr.109/29.08.2017 privind modificarea inventarului bunurilor care partin domeniului public al orasului Deta.
  -Hot.nr.110/29.08.2017 privind modificarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta.
  -Hotararea nr.111/29.08.2017 privind radierea dreptului de folosinta a Grupului Scolar Forestier Deta asupra terenului si cladirilor inscrise in CF nr.400425 Deta.
  -Hotararea nr.112/29.08.2017 privind acordarea unui drept de servitute de trecere cu piciorul si aoto asupra imobilului cu nr. cadastral 401296.
  -Hotararea nr.113/29.08.2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str.Padurii nr.13, bloc A, ap.18.
  -Hotararea nr.114/29.08.2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str.Orhideelor, bloc A, sc.A, ap.3.
  -Hotararea nr.115/29.08.2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str.Orhideelor, bloc B, sc.A, ap.9.
  -Hotararea nr.116/29.08.2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str.Padurii, bloc B, ap.13.
  -Hot.nr.117/29.08.2017 privind aprobarea infiintarii functiei de administrator public la nivelul Orasului Deta.
  -Hot.nr.118/29.08.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis in perioada 2014-2020" -localitatea Deta.
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2018
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro