banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Hotarari consiliul local
2013
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2014
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2015
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2016
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2017
  ianuarie
  februarie
  martie
  -Hot.nr.35/28.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
  -Hot.nr.36/28.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L.
  -Hot.nr.37/28.03.2017 privind aprobarea cuantumului cotizaşiei ce revine orasului Deta pe anul 2017 ca membru A.D.I.D.
  -Hot.nr.38/28.03.2017 privind modificarea Hotararii nr.6 din 26 ianuarie 2016 a Consiliului local al orasului Deta.
  -Hot.nr.39/28.03.2017 privind aprobarea pentru prima intabulare a imobilului Cc 474 din U.A.T a orasului Deta-extravilan sat Opatişa, judeşul Timiº.
  -Hot.nr.40/28.03.2017 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita ANL a terenului din parcela inscrisa in CF 402812 in vederea realizarii investitiei "Locuinte destinate inchirierii pentru tinerii specialisti din sanatate".
  -Hot.nr.41/28.03.2017 privind modificarea si completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
  -Hot.nr.42/28.03.2017 privind insusirea raportului de evaluare a terenurilor concesionate in Zona Termal si aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualii concesionari.
  -Hot.nr.43/28.03.2017 privind insusirea raportului de evaluare a terenului situat in strada Calea Voitegului nr.2, in suprafata de 1641 mp. si aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualul concesionar S.C. "AUTO HUNYADI" S.R.L.
  -Hot.nr.44/28.03.2017 privind inchirierea terenului in suprafata de 325 mp. din parcela inscrisa in CF 400493 S.C. "AUTONUNYADI" S.R.L.
  -Hot.nr.45/28.03.2017 privind rezilierea unor contracte de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
  -Hot.nr.46/28.03.2017 privind radierea dreptului de folosinta al S.C. NATIONALCOOP S.R.L.. pentru terenul inscris in CF 400281.
  -Hot.nr.47/28.03.2017 privind aprobarea schimbului de locuinte intre chiriasii Strimtu Valentin-Pavel si Bradea Maria.
  -Hot.nr.48/28.03.2017 privind aprobarea schimbului de locuinte intre chiriasul Feher Zoltan domiciliat in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bl.B, ap.14 si locuinta disponibila situata in orasul Deta, str.Padurii nr.13, bl.B, ap.17.
  -Hot.nr.49/28.03.2017 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului local al orasului Deta pentru anul 2017.
  -Hot.nr.50/28.03.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta, pe anul 2017.
  -Hot.nr.51/28.03.2017 privind completarea Hotararilor nr.69,70,71,72,73/20.12.1016 ale Consiliului local al orasului Deta.
  -Hot.nr.52/28.03.2017 privind organizarea si desfasurarea examenului de atestare a persoanelor in vederea indeplinirii functiei de administrator de imobile.
  -Hot.nr.53/28.03.2017 privind achizitionarea unor servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare.
  -Hot.nr.54/28.03.2017 privind aprobarea Programului "Sprijin pentru asociatii, fundatii si culte religioase pentru anul 2017".
  -Hot.nr.55/28.03.2017 privind completarea Hotararii nr.23/21.02.2017 a Consiliului local al orasului Deta privind inchirierea prin licitatie publica a pasunilor apartinand domeniului privat al orasului Deta.
  -Hot.nr.56/28.03.2017 privind acordarea unui mandat special imputernicitului Consiliului local al orasului Deta in Adunarea Generala ordinara a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis.
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2018
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro