banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Hotarari consiliul local
2013
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2014
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2015
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  - Hot.nr. 63/17.06.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
  - Hot.nr. 64/30.06.2015 privind inchirierea suprafetei de 1,07 ha teren arabil din extravilanul orasului, teren aferent constructiilor agricole proprietatea d-lui Luncz Ioan.
  - Hot.nr. 65/30.06.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia "Sens giratoriu in intersectia strazii Victoriei cu str. M.Eminescu si sens giratoriu in intersectia strazilor Victoriei cu Tg. Mare".
  - Hot.nr. 66/30.06.2015 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul "Parc industrial orasul Deta".
  - Hot.nr. 67/30.06.2015 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
  - Hot.nr. 68/30.06.2015 privind atribuirea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren pentru vatra de stupina.
  - Hot.nr. 69/30.06.2015 privind metodologia de inchiriere a spatiilor temporar disponibile din incinta unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Deta.
  - Hot.nr. 70/30.06.2015 privind modificarea statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta.
  - Hot.nr. 71/30.06.2015 privind repartizarea spre inchiriere a locuintei situate in orasul Deta, str.Victoriei nr.65.
  - Hot.nr. 72/30.06.2015 privind conferirea titlului de cetatean de onoare al orasului Deta, d-lui Circa Iosif-Marius.
  - Hot.nr. 73/30.06.2015 privind conferirea titlului de cetatean de onoare al orasului Deta,postmortem, d-lui Rotaru Gheorghe.
  - Hot.nr. 74/30.06.2015 privind aprobarea reapartamentarii imobilului inscris in CF 400243, situat in orasul Deta, str.Padurii, bloc A 13.
  - Hot.nr. 75/30.06.2015 privind aprobarea reapartamentarii imobilului inscris in CF 400241, situat in orasul Deta, str.Padurii, bloc B 13.
  - Hot.nr. 76/30.06.2015 privind modificarea si completarea Hotararii nr.36 din 24.03.2015
  - Hot.nr. 77/30.06.2015 privind rezilierea unui contract de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
  - Hot.nr. 79/30.06.2015 privind validarea mandatului de consilier d-lui Neda Pavel din partea P.N.L.
  iulie
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2016
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2017
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2018
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro