banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Hotarari consiliul local
2013
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2014
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2015
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2016
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2017
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2018
  ianuarie
  -Hot.nr.1/8.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii functionare, cu suma de 2.378,83 lei, la Gradinita cu Program Prelungit Deta.
  -Hot.nr.2/8.01.2018 privind aprobarea caietului de sarcini pentru valorificarea masei lemnoase,lemn de lucru, rezultata din doboraturile de vant ca urmare a fenomenelor periculoase din data de 17.09.2017.
  -Hot.nr.3/8.01.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor inscrise in CF 400044, CF 402523, CF402524, CF 402545, CF 402597, CF 402599.
  -Hot.nr.4/8.01.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor inscrise in CF 401830, CF 402269, CF 402551, CF 402552.
  -Hot.nr.5/23.01.2018 privind rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al orašului Deta ši satului Opatita, prin concesiune, cu S.C. CONSULT SOC CENTRUM S.R.L.
  -Hot.nr.6/23.01.2018 privind aprobarea documentatiei pentru investitia "Realizare acces DN 59B - Parc industrial Deta - faza SF.
  -Hot.nr.7/23.01.2018 privind aprobarea cesionarii beneficiului concesiunii pentru parcela inscrisa in CF 402985.
  -Hot.nr.8/23.01.2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018.
  -Hot.nr.9/23.01.2018 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului local al orasului Deta pentru anul 2018.
  -Hot.nr.10/23.01.2018 privind stabilirea tarifelor pentru colectarea si transportul deseurilor municipale.
  -Hot.nr.11/23.01.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bloc B, ap.1.
  -Hot.nr.12/23.01.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bloc A, ap.8.
  -Hot.nr.13/23.01.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bloc A, ap.12.
  -Stat functii Aparatul de specialitate al Primarului orasului Deta incepand cu data de 1.01.2018
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro