banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Hotarari consiliul local
2013
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2014
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2015
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2016
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2017
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2018
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  -Hot.nr.115/3.09.2018 privind completarea Hotarari nr. 149 din 28 noiembrie 2017 a Consiliului local al orasului Deta.
  -Hot.nr.117/14.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
  -Hot.nr.118/14.09.2018 privind infiintarea Serviciului public de iluminat al orasului Deta.
  -Hot.nr.119/17.09.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 401526, cu nr. top. Cc 66/2.
  -Hot.nr.120/25.09.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
  -Hot.nr.121/25.09.2018 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020”.
  -Hot.nr.122/25.09.2018 privind insusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare situata in orasul Deta str. Calea Banlocului nr.46, ap.3, proprietatea Orasului Deta, domeniul privat.
  -Hot.nr.123/25.09.2018 privind insusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare situata in orasul Deta str. Calea Banlocului nr.46, ap.4, proprietatea Orasului Deta, domeniul privat.
  -Hot.nr.124/25.09.2018 privind insusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare situata in orasul Deta str. Sfantul Ioan nr.1, ap.1, proprietatea Orasului Deta, domeniul privat.
  -Hot.nr.125/25.09.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de apartamentare a imobilului inscris in CF 400667, cu nr. top. 686-688/a.
  -Hot.nr.126/25.09.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de apartamentare a imobilului inscris in CF 403294, cu nr. top. Cc 64/1/51-52.
  -Hot.nr.127/25.09.2018 privind aprobarea unor operatiuni cadastrale de rectificare suprafata la imobilul situat in strada Calea Opatitei nr.1.
  -Hot. nr.128/25.09.2018 privind aprobarea ”Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat din orasul Deta pentru perioada 2018-2023.
  -Hot. nr.129/25.09.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic ”Sfantu Nicolae” Deta.
  -Hot. nr.130/25.09.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Gradinitei cu program prelungit Deta.
  -Hot. nr.131/25.09.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta str.Padurii nr.13, bloc B, ap.18.
  -Hot. nr.132/25.09.2018 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului inscris in CF 400916, cu nr.top Cc 64/1/38.
  -Hot. nr.133/25.09.2018 privind trecerea unor terenuri din inventarul domeniului privat al orasului Deta in inventarul domeniului public al orasului Deta, pentru cauza de utilitate publica.
  -Hot. nr.134/25.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilo tehnico-economici aferenti ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020” localitatea Deta.
  -Stat functii septembrie 2018
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro