banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Hotarari consiliul local
2013
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2014
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2015
  ianuarie
  februarie
  - Hot.nr.10/10.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
  - Hot.nr.11/10.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2015 al S.C. "STRAND TERMAL DETA" S.R.L.
  - Hot.nr.12/10.02.2015 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2014.
  - Hot.nr.13/10.02.2015 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Deta.
  - Hot.nr.14/10.02.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 401463, situat in orasul Deta, Zona Termal.
  - Hot.nr.15/10.02.2015 privind constatarea rezilierii contractului de concesiune nr.148/19.01.2005 si radierea din cartea funciara a dreptului de concesiune si a dreptului de folosinta gratuita pentru terenul situat in satul Opatita nr.1.
  - Hot.nr.16/10.02.2015 privind reorganizarea Comisiei de inventariere a domeniului privat al orasului Deta.
  - Hot.nr.17/10.02.2015 privind reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor din domeniul public al orasului Deta.
  - Hot.nr.18/10.02.2015 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a parcelelor ramase libere in Zona de locuinte PUZ Termal Deta si aprobarea documentatie de atribuire.
  - Hot.nr.19/10.02.2015 privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Deta si a personalului de deservire al activitatilor din subordinea Primariei Orasului Deta.
  - Hot.nr.20/10.02.2015 privind aprobarea planului de acÅĢiuni si lucrari de interes local pe anul 2015.
  - Hot.nr.21/10.02.2015 privind aprobarea retelei scolare in orasul Deta, pe anul scolar 2015-2016.
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2016
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2017
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2018
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro