banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Hotarari consiliul local
2013
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2014
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  -Hot. nr.38/29.05.2014 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2013 la S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L.
  -Hot. nr.39/29.05.2014 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor situate in orasul Deta, Calea Ofsenitei
  -Hot. nr.40/29.05.2014 privind modificarea si completarea H.C.L nr. 18/27.02.2007 privind aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
  -Hot. nr.41/29.05.2014 privind reorganizarea Comisiei de inventariere a domeniului privat al orasului Deta.
  -Hot. nr.42/29.05.2014 privind reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor potrivit prevederilor punctului II din Normele tehnice aprobate prin H.G.R nr.548/1999.
  -Hot. nr.43/29.05.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita Inspectoratului de Jandarmi Judetean "General Moise Groza" Timis a spatiului inscris in CF 400649-C1-U4, pentru desfasurarea Sectiei de Jandarmi-Ordine Publica Deta.
  -Hot. nr.44/29.05.2014 privind aprobarea infiintarii serviciului public de colectare-transport deseuri la nivelul judetului Timis, prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis, in scopul delegarii de gestiune.
  -Hot. nr.45/29.05.2014 privind aprobarea aderarii Orasului Deta la Conventia Primarilor.
  -Hot. nr.46/29.05.2014 privind aprobarea tarifelor minime de concesionare a terenurilor pentru realizarea lucrarilor de constructii, a terenurilor pentru amplasarea de panouri publicitare si a chiriilor pentru spatii cu alta destinatie decat aceea de locu
  -Hot. nr.47/29.05.2014 privind aprobarea unei taxe speciale pentru serviciile prestate de catre Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Deta.
  -Hot. nr.48/29.05.2014 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a spatiului SAD 1 din imobilul-constructie situat in orasul Deta, satul Opatita nr. 40, chiriasului Beraru Răzvan Florin.
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2015
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2016
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2017
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2018
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro