banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Hotarari consiliul local
2013
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2014
  ianuarie
  februarie
  - Hot.nr.9/25.02.2014 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2013.
  - Hot.nr.10/25.02.2014 privind insusirea listei cu bunurile identificate si reevaluate care fac parte din sistemul de alimentare cu apa si canalizare, aflate in proprietatea publica a orasului Deta si transmiterea acestor bunuri in administrarea operatoru
  - Hot.nr.11/25.02.2014 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2014.
  - Hot.nr.12/25.02.2014 privind punerea la dispozitie a terenului aferent implementarii proiectului "Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca la Spitalul Orasenesc Deta".
  - Hot.nr.13/25.02.2014 privind aprobarea acordului/contractului colectiv de munca al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Deta.
  - Hot.nr.14/25.02.2014 privind rezilierea dreptului de concesiune pentru terenul inscris in CF 402239.
  - Hot.nr.15/25.02.2014 privind rezilierea unor contracte de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
  - Hot.nr.16/25.02.2014 privind aprobarea Programului de investitii al S.C. "AQUATIM" S.A. pentru anul 2014 in orasul Deta, cu finantare din sursele proprii ale societăţii.
  - Hot.nr.17/25.02.2014 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului situat in orasul Deta, str. Victoriei nr.16.
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2015
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2016
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2017
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2018
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro