banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Hotarari consiliul local
2013
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  - Nr.32/8.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si a estimarilor bugetare pentru anii 2014-2016
  - Nr.33/8.04.2013 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea ocuparii postului de administrator al S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L
  - Nr. 34/23.04.2013 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2012 si repartizarea profitului net la S.C."STRAND TERMAL DETA" SRL
  - Nr. 35/23.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C."STRAND TERMAL DETA" SRL
  - Nr. 36/23.04.2013 privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Deta si personalului de deservire al activitătilor din subordinea Primariei Orasului Deta
  - Nr. 37/23.04.2013 privind completarea Hotararii Consiliului local al orasului Deta nr.11/21.02.2012 pentru insusirea listei cu bunurile reevaluate care asigura serviciul de alimentare cu apa si canalizare si transmiterea acestor bunuri in administrare o
  - Nr. 38/23.04.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice de apartamentare a imobilului inscris in CF 401977, cu nr. cadastral 401977-C1, situat in orasul Deta, str. Orhideelor, bloc A
  - Nr. 39/23.04.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice de apartamentare a imobilului inscris in CF 401978, cu nr. cadastral 401978-C2, situat in orasul Deta, str. Orhideelor, bloc B
  - Nr. 40/23.04.2013 privind nominalizarea cumparatorilor caselor in baza Legii nr.112/1995 in vederea atribuirii terenurilor aferente locuintelor
  - Nr. 41/23.04.2013 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a parcelelor ramase libere in Zona de locuinte PUZ Termal Deta si aprobarea documentatie de atribuire
  - Nr. 42/23.04.2013 privind majorarea tarifelor la Strandul Termal Deta
  - Nr. 43/23.04.2013 privind numirea d-lui Strimtu Valentin-Pavel in functia de administrator al S.C. "STRAND TERMAL DETA" SRL si aprobarea actului aditional la actul constitutiv al societatii
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2014
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2015
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2016
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2017
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2018
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro