banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Hotarari consiliul local
2013
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2014
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2015
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2016
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
  -Hot.nr.67/6.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
  -Hot.nr.68/20.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017.
  -Hot.nr.69/20.12.2016 privind reactualizarea tarifelor minime de baza lunare in lei/mp, la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta precum si pentru curtile si gradinile aferente acestor spatii.
  -Hot.nr.70/20.12.2016 privind reactualizarea tarifelor pentru inchirierea terenurilor din domeniul public, situate in dreptul imobilelor avand destinatia de alimentatie publica, in vederea amenajarii de terase.
  -Hot.nr.71/20.12.2016 privind reactualizarea tarifelor minime de concesionare a terenurilor din proprietatea publica sau privata a orasului, pentru realizarea de lucrari de constructii.
  -Hot.nr.72/20.12.2016 privind reactualizarea tarifului de inchiriere sau concesionare a suprafetelor de teren din domeniul public sau privat al orasului Deta pentru amplasarea de panouri publicitare.
  -Hot.nr.73/20.12.2016 privind incadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul si extravilanul orasului Deta.
  -Hot.nr.74/20.12.2016 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 12.12.2016.
  -Hot.nr.75/20.12.2016 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Deta.
  -Hot.nr.76/20.12.2016 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bl.B, ap.18.
  -Hot.nr.77/20.12.2016 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Orhideelor nr.13, bl.B, ap.9.
  -Hot.nr.78/20.12.2016 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale.
  -Hot.nr.79/20.12.2016 privind aprobarea pentru prima intabulare a strazii DS 20 situata in intravilanul satului Opatita.
  -Hot.nr.80/20.12.2016 privind modificarea statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta.
  -Hot.nr.81/20.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
  -Hot.nr.82/20.12.2016 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului situat in orasul Deta, str. Infratirii nr.7.
  -Hot.nr.83/20.12.2016 privind modificarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta.
  -Hot.nr.84/23.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
  -Hot.nr.85/27.12.2016 privind insusirea Raportului de evaluare a patrimoniului U.A.T.O Deta.
2017
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2018
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro