banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Hotarari consiliul local
2013
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2014
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2015
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2016
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2017
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2018
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  -Hot.nr.72/18.06.2018 privind modificarea statului de functii la Seviciul de Gospodarire a orasului.
  -Hot.nr.73/18.06.2018 privind aprobarea Planului de mobilitate urbana durabila (PMUD) al orasului Deta.
  Planul de mobilitate urbana durabila al orasului Deta
  Studiul de trafic al orasului Deta
  -Hot.nr.74/18.06.2018 privind aprobarea proiectului „Imbunatatirea infrastructurii pentru cresterea mobilitatii urbane pentru strada Mihai Viteazul si str.Revolutiei, oras Deta, jud. Timis” si a cheltuielilor legate de proiect.
  -Hot.nr.75/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Imbunatatirea infrastructurii pentru cresterea mobilitatii urbane pentru strada Mihai Viteazul si str.Revolutiei, oras Deta, jud. Timis” .
  -Hot.nr.76/18.06.2018 privind stabilirea unor masuri eficiente pentru gestionarea durabila si controlul parcarilor in orasul Deta.
  -Hot.nr.77/18.06.2018 privind aprobarea documentatiei pentru investitia ”Strada Revolutiei - Rigole carosabile, accese”.
  -Hot.nr.78/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, strada Orhideelor bloc D.
  -Hot.nr.79/18.06.2018 privind actualizarea Planului de actiune al „Strategiei de dezvoltare a orasului Deta, judetul Timis pentru perioada 2016-2022”.
  -Hot.nr.80/18.06.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 401296.
  -Hot.nr.81/18.06.2018 privind aprobarea documentatiei pentru investitia „Construire locuinte sociale in regim de inaltime P+3E+sarpanta”.
  -Hot.nr.82/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru utilitatile aferente obiectivului de investitii „Construire locuinte sociale in regim de inaltime P+3E+sarpanta”.
  -Hot.nr.83/26.06.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
  -Hot.nr. 84/26.06.2018 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului in domeniul public al orasului Deta.
  -Hot.nr. 85/26.06.2018 privind aprobarea documentatiei pentru investitia „Strada Padurii-Rigole carosabile, accese, parcare si separatoare de hidrocarburi”.
  -Hot.nr. 86/26.06.2018 privind rezilierea dreptului de concesiune din CF 403344 a S.C. TERRA AGRI FARMING S.R.L.
  -Hot.nr. 87/26.06.2018 privind aprobarea cofinantarii ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Timis, in perioada 2014-2020”.
  -Hot.nr. 88/26.06.2018 privind completarea Hotararii Consiliului Local al Orasului Deta nr. 18/23.02.2016.
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro