banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Hotarari consiliul local
2013
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2014
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2015
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2016
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2017
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2018
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  -Hot.nr.135/9.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri proprii pe anul 2018.
  -Hot.nr.136/9.10.2018 privind aprobarea parteneriatului cu Fundatia Filantropia Timisoara si Luceul Tehnologic „Sfantu Nicolae” Deta in vederea realizarii in comun a unor actiuni de interes public local.
  -Hot.nr.137/9.10.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita Fundatiei Filantropia Timisoara, a spatiului situat in orasul Deta, str. Mihai Eminescu nr.4, ap.1/B pentru implementarea proiectului „Sprijinirea copiilor cu esec scolar”.
  -Hot.nr.138/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Targu Mare din UAT a orasului Deta.
  -Hot.nr.139/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Targu Mare din UAT a orasului Deta.
  -Hot.nr.140/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Calea Voitegului din UAT a orasului Deta.
  -Hot.nr.141/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Calea Voitegului din UAT a orasului Deta.
  -Hot.nr.142/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Piata Libertatii din UAT a orasului Deta.
  -Hot.nr.143/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Piata Pompierilor din UAT a orasului Deta.
  -Hot.nr.144/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Calea Opatitei din UAT a orasului Deta.
  -Hot.nr.145/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Calea Banlocului din UAT a orasului Deta.
  -Hot.nr.146/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Calea Banlocului din UAT a orasului Deta.
  -Hot.nr.147/15.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica a proiectului „Reabilitare si modernizare sistem iluminat public in orasul Deta”.
  -Hot.nr.148/15.10.2018 privind aprobarea documentatiei „Audit energetic si studiu luminotehnic sistem iluminat public in orasul Deta, judet Timis”.
  -Hot.nr.149/30.10.2018 privind cofinantarea in procent de 10% din valoarea de achizitie a unui echipament de screening auditiv prin otoemisiuni acustice la Spitalul orasenesc Deta.
  -Hot.nr.150/30.10.2018 privind aprobarea documentatiei pentru obiectivul de investitii „Amenajare trazi in zona rezidentiala PUZ Termal: str. Viorelelor, oras Deta, jud.Timis”.
  -Hot.nr.151/30.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
  -Hot.nr.152/30.10.2018 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 30.09.2018.
  -Hot.nr.153/30.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului situat in orasul Deta, str. Mihai Viteazul nr.103.
  -Hot.nr.154/30.10.2018 privind aprobarea PUZ Dezvoltare zona pentru dotari si servicii publice -intravilan Deta.
  -Hot.nr.155/30.10.2018 privind aprobarea asocierii Orașului Deta in calitate de asociat in vederea constituirii ADI „Distributie gaz Timis Sud”.
  -Hot.nr.155/30.10.2018 privind aprobarea asocierii Orașului Deta in calitate de asociat in vederea constituirii ADI „Distributie gaz Timis Sud”.
  -Hot.nr.156/30.10.2018 privind rezilierea dreptului de concesiune din CF 403463, pentru suprafata de 27 mp.
  -Hot.nr.157/30.10.2018 privind completarea si modificarea Hotararii nr. 18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta.
  -Hot.nr.158/30.10.2018 privind rezilierea unor contracte de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
  -Hot.nr.159/30.10.2018 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a parcelelor ramase libere in Zona de locuinte PUZ Termal Deta si aprobarea documentatie de atribuire.
  -Hot.nr.160/30.10.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Orhideelor, bl.B, sc.A, ap.15.
  -Hot.nr.161/30.10.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Calea Banlocului nr.15, ap.2.
  -Hot.nr.162/30.10.2018 privind modificarea statului de functii la Casa de cultura a orasului Deta.
  -Hot.nr.163/30.10.2018 privind comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea incadrarii unui consilier juridic in Aparatul permanent al Consiliul local al orașului Deta.
  -Hot.nr.164/30.10.2018 privind insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in orasul Deta, str.1 Mai nr.9, ap.1.
  noiembrie
  decembrie
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro