banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Hotarari consiliul local
2013
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
  - Hot.nr.104/5.12.2013 privind aprobarea PUZ -Realizare parc fotovoltaic Deta si instalatii de racordare SEN, intravilan oras Deta.
  - Hot.nr.105/5.12.2013 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta si a personalului de deservire al activitatilor din subordinea Primariei orasului Deta.
  - Hot.nr.106/17.12.2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
  - Hot.nr.107/17.12.2013 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 10.12.2013 si a Executiei bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la data de 30.11.2013.
  - Hot.nr.108/17.12.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014.
  - Hot.nr.109/17.12.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in C.F. 402195, cu nr. cadastral NGL 54, situat în orasul Deta, str.Padurii nr.18A.
  - Hot.nr.110/17.12.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a imobilului situat in extravilanul Orasului Deta, respectiv nr.cadastral NMS 361 in suprafata de 56.300 mp.
  - Hot.nr.111/17.12.2013 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
  - Hot.nr.112/17.12.2013 privind reorganizarea Comisiei de inventariere a domeniului privat al orasului Deta.
  - Hot.nr.113/17.12.2013 privind reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor potrivit prevederilor punctului II din Normele tehnice aprobate prin H.G. nr. 548/1999.
  - Hot.nr.114/17.12.2013 privind modificarea anexelor Hotararii nr.102/2013 pentru aprobarea listelor de prioritati pentru repartizarea locuintelor sociale si a locuintelor cu chirie din fondul locativ al orasului Deta pe anul 2014.
  - Hot.nr.115/17.12.2013 privind repartizarea spre inchiriere a locuintei situate in orasul Deta, str.Padurii nr.13, bloc A, ap.15, locuinta realizata de catre A.N.L.
  - Hot.nr.116/17.12.2013 privind insusirea Raportului de reevaluare a activelor fixe corporale aflate in patrimoniul Primariei Orasului Deta.
  - Hot.nr.117/17.12.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a parcelelor inscrise in CF 402082 si CF 402078, situate in orasul Deta, str. Calea Voitegului nr.1.
  - Hot.nr.118/23.12.2013 privind completarea Hotararii nr.44 din 28.10.2013.
  - Hot.nr.119/23.12.2013 privind completarea Hotararii nr.57 din 7.06.2013.
  - Hot.nr.120/23.12.2013 privind completarea Hotararii nr.101 din 26.11.2013.
  - Hot.nr.121/23.12.2013 privind completarea Hotararii nr.77 din 27.11.2012.
2014
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2015
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2016
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2017
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2018
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro