banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Hotarari consiliul local
2013
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2014
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2015
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2016
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2017
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2018
  ianuarie
  februarie
  martie
  -Hot.nr.39/27.03.2018 privind insusirea listei cu bunurile identificate care fac parte din sistemul de alimentare cu apa si canalizare, aflate in proprietatea publica a orasului Deta si transmiterea acestor bunuri in administrarea operatorului AQUATIM S.A
  -Hot.nr.40/27.03.2018 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre ANL a terenului din parcela inscrisa in CF nr.401148 in vederea realizarii investitiei ”Construire de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii”.
  -Hot.nr.41/27.03.2018 privind completarea si modificarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
  -Hot.nr.43/27.03.2018 privind validarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15/2003.
  -Hot.nr.44/27.03.2018 privind aprobarea cererii de atribuire a terenurilor pentru tineri in vederea construirii unei locuinte proprietate personala.
  -Hot.nr.45/27.03.2018 privind numirea dministratorilor provizorii si declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie AQUATIM SA.
  -Hot.nr.46/27.03.2018 privind acordarea unui drept de servitute de trecere cu piciorul si auto PSI in caz de incendiu, asupra imobilului cu nr. cadastral 401094.
  -Hot.nr.47/27.03.2018 privind modificarea Hotararii nr.141/24.10.2017 a Consiliului local al orasului Deta.
  -Hot.nr.48/27.03.2018 privind repartizarea locuintei situate in Orasul Deta, str. Orhideelor, bloc A, sc.B, ap.1.
  -Hot.nr.49/27.03.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bloc A, ap.9.
  -Hot.nr.50/27.03.2018 privind constituirea comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea ocuparii postului de administrator al S.C. STRAND TERMAL DETA SRL.
  -Hot.nr.42/27.03.2018 privind trecerea unor imobile din inventarul domeniului privat al orasului Deta in inventarul domeniului public al orasului Deta, pentru cauza de utilitate publica.
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro