banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Hotarari consiliul local
2013
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2014
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2015
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  - Hot. nr.52/26.06.2015 privind completarea Hot. nr.106/18.12.2014 a Consiliului local al orasului Deta.
  - Hot. nr.53/26.06.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
  - Hot. nr.54/26.05.2015 privind aprobarea contului anual de executie bugetara aferent anului 2014.
  - Hot. nr.55/26.05.2015 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2014 la S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L.
  - Hot. nr.56/26.05.2015 privind trecerea din domeniul public al Orasului Deta in domeniul privat al Orasului Deta a unor mijloace fixe care fac parte din sistemul de tratare al apelor uzate in vederea scoaterii in functiune, valorificare si dupa caz casar
  - Hot. nr.57/26.05.2015 privind aprobarea reducerii, pe perioada determinata, a suprafetei inchiriate a unor apartamente A.N.L.
  - Hot. nr.58/26.05.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 402549 situat in orasul Deta.
  - Hot. nr.59/26.05.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 402547 situat in orasul Deta.
  - Hot. nr.61/26.05.2015 privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Orasului Deta la intentiile de instrainare a unor imobile.
  - Hot. nr.62/26.05.2015 privind rezilierea unui contract de concesiune pentru terenul concesionat in Zona de Locuinte Termal Deta.
  iunie
  iulie
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2016
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2017
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2018
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro