banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Bugetul local
 
Bugetul local de venituri si cheltuieli 2006
 
Bugetul local de venituri si cheltuieli 2005
 
Bugetul local de venituri si cheltuieli 2007
 
Bugetul local de venituri si cheltuieli 2008
 
Bugetul local de venituri si cheltuieli 2009
 
Propunere lista investitii 2010
 
Bugetul local de venituri si cheltuieli 2010
 
Situatia financiara asupra executiei bugetare aferente trim.III 2010
 
Situatia financiara asupra executiei bugetare pe anul 2010
 
Bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2011.
 
Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local pe anul 2011.
 
Tabel cu somatii si titluri executorii 30 iunie 2011
 
Comunicat acordare facilitati fiscale
 
Proiect buget 2012
 
Decizii de impunere si instintari de plata 2.03.2012
 
Situatia financiara asupra executiei bugetare pe anul 2012
 
Lista investitii 2013
 
Proiect buget local 2013
 
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013
 
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014
 
Lista obiectivelor de investitii 2014
 
Anexa.nr.1 la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
 
Program anual achizitii publice 2013
 
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
 
Gradul de indatorarea a bugetului local-trimestrul III
 
Gradul de indatorare buget local 02.10.2014
 
Gradul de indatorare buget local 10.01.2015
 
Proiect de hotarare aprobare buget local de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
 
Anexa nr.1.
 
Anexa nr.2.
 
Anexa nr.3.
 
Gradul de indatorare al bugetului local pe trim.I 2015
 
Act aditional contract credit - linie de finantare nr.16/154/25.01.2006.
 
Contract credit - linie de finantare nr.98/25.03.2015.
 
Contract credit - linie de finantare nr.16/154/25.01.2006
 
Gradul de indatorare a bugetului local pe trim.II 2015
 
Raport anual privind activitatea S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L
 
Gradul de indatorare a bugetului local 8.10.2015
 
Situatia contractelor incheiate in anul 2012-2013 -Achizitii directe.
 
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016
 
Anexa proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016
 
Gradul de indatorare a bugetului local 15.01.2016
 
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
 
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 S.C. STRAND TERMAL DETA SRL
 
Gradul de indatorare al bugetului local 4.04.2016
 
Gradul de indatorare a bugetului local la 11.07.2016
 
Gradul de indatorare al bugetului local 6.10.2016
 
Proiect de hotarare reactualizarea tarifelor minime de baza in lei/mp, la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta precum si pentru curtile si gradinile aferente acestor spatii
 
Proiect de hotarare privind reactualizarea tarifelor pentru inchirierea terenurilor din domeniul public, situate in dreptul imobilelor avand destinatia de alimentatie publica, in vederea amenajarii de terase
 
Proiect de hotarare privind reactualizarea tarifelor minime de concesionare a terenurilor din proprietatea publica sau privata a orasului, pentru realizarea de lucrari de constructii
 
Proiect de hotarare privind reactualizarea tarifului de inchiriere sau concesionare a suprafetelor de teren din domeniul public sau privat al orasului Deta pentru amplasarea de panouri publicitare
 
Proiect de hotarare privind incadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul si extravilanul orasului Deta
 
Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor pe anul 2017
 
Tabel calcul pret vanzare apartamente A.N.L
 
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
 
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 (I).
 
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 (II).
 
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 (III).
 
Raport privind activitatea S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L pe anul 2016.
 
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
 
Lista obiectivelor de investitii pe anul 2018.
 
Raport privind activitatea S.C.STRAND TERMAL DETA S.R.L pe anul 2017
 
Situatia financiara pe trim. I 2018
 
Situatia centralizata a arieratelor bugetului general la data de 31.03. 2018
 
Situatia financiara la data de 30.06.2018
 
Situatia centralizata a arieratelor bugetului general la data de 30.06.2018
 
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.
 
Proiect de hotarare privindactualizarea tarifelor de inchiriere a terenurilor aflate in proprietate publica sau privata a statului sau UAT Deta.
 
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro