banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Hotarari consiliul local
2013
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2014
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2015
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2016
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2017
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2018
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  -Hot.nr.103/21.08.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
  -Hot.nr.104/21.08.2018 privind aprobarea documentatiei-Studiului de fezabilitate-pentru obiectivul de investitii ”imbunatatirea calitatii vietii populatiei orasului Deta prin crearea de noi structuri sociale”.
  -Hot.nr.105/21.08.2018 privind aprobarea documentatiei-Studiului de fezabilitate-pentru obiectivul de investitii ”Amenajare rigole si parcare pe strada Padurii si realizarea pista de biciclete si trotuar pe strada Termal, oras Deta, jud.Timis”.
  -Hot.nr.106/21.08.2018 privind valorificarea cantitatii de masa lemnoasa din Parcul Anton Kratzer, proprietatea publica a orasului Deta.
  -Hot.nr.107/21.08.2018 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
  -Hot.nr.108/21.08.2018 privind trecerea unor terenuri din inventarul domeniului privat al orasului Deta in inventarul domeniului public al orasului Deta, pentru cauza de utilitate publica.
  -Hot.nr.109/21.08.2018 privind aprobarea cesionarii beneficiului concesiunii si a continuarii lucrarilor autorizate de catre Vastag Ladislau mamei sale Vastag Elisabeta.
  -Hot.nr.110/21.08.2018 privind aprobarea procedurii de autorizare si functionare a spatiilor de joaca situate pe domeniul public si privat al orasului Deta si satului Opatita.
  -Hot.nr.111/21.08.2018 privind rezilierea unui contract de concesiune pentru terenul concesionat in orasul Deta si radierea din Cartea Funciara.
  -Hot.nr.112/23.08.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a devizului general, descrierea sumara a investitiei si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului ”Imbunatatirea calitatii vietii prin reabilitarea si consolidarea locuintel
  -Hot.nr.113/23.08.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a devizului general, descrierea sumara a investitiei si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului ”Imbunatatirea calitatii vietii populatiei orasului Deta prin crearea de no
  -Hot.nr.114/23.08.2018 privind insusirea raportului de evaluare a cotei de 1/2 din proprietatea imobiliara situata in orasul Deta, str.Calimanesti nr.24, proprietatea Orasului Deta, domeniul privat.
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro