banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
Hotarari consiliul local
2013
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2014
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2015
  ianuarie
  februarie
  martie
  - Hot.nr.22/24-03.2015 privind stabilirea taxei pentru inchirierea pasunii.
  - Hot.nr.23/24-03.2015 privind inchirierea prin licitatie publica a pasunilor apartinand domeniului privat al orasului Deta.
  - Hot.nr.24/24-03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la GECT Banat -Triplex Confinium.
  - Hot.nr.25/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la ADI Apa-Canal Timis.
  - Hot.nr.26/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la AOR.
  - Hot.nr.27/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la ADID.
  - Hot.nr.28/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la Asociatia Timis Torontal.
  - Hot.nr.29/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la Asociatia Timis Torontal-Barzava.
  - Hot.nr.30/24.03.2015 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 2014 pentru acoperirea golurilor temporare de casa aparute in functionarea subcapitolului bugetar E.65.03.01 "Învăţământ preşcolar".
  - Hot.nr.31/24.03.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
  - Hot.nr.32/24.03.2015 privind aprobarea Metodologiei de declarare, aplicare, calculare si achitare a taxei speciale de salubritate.
  - Hot.nr.33/24.03.2015 privind aprobarea Programului de investitii al S.C. AQUATIM S.A pentru anul 2015 in orasul Deta, cu finantare din sursele proprii ale societatii.
  - Hot.nr.34/24.03.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru investitia "Bazin de inot descoperit in baza de agrement Deta - Instalatii incalzire cu panouri solare".
  - Hot.nr.35/24.03.2015 privind aprobarea documentatiei de actualizare date tehnice a imobilului situat in orasul Deta, Zona Elena Ghenescu.
  - Hot.nr.36/24.03.2015 privind aprobarea unor operatiuni cadastrale de repozitionare, rectificare suprafete si dezmembrare parcele din PUZ - Zona Termal.
  - Hot.nr.37/24.03.2015 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
  - Hot.nr.38/24.03.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru investitia "Constructie auxiliara in regim parter, grup sanitar, sauna si cabine garderobă in incinta Strandului Termal.
  - Hot.nr.39/24.03.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia "Modernizare si reamenajarea parcului din orasul Deta, Judetul Timis".
  - Hot.nr.40/24.03.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia "Amenajare strazi in satul Opatita".
  - Hot.nr.42/24.03.2015 privind repartizarea spre inchiriere a locuintei situate in orasul Deta, str. Orhideelor, bl.B, sc.B, ap.14.
  - Hot.nr.43/24.03.2015 privind aprobarea organigramei Spitalului Orasenesc Deta.
  - Hot.nr.44/24.03.2015 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta.
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2016
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2017
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
2018
  ianuarie
  februarie
  martie
  aprilie
  mai
  iunie
  iulie
  august
  septembrie
  octombrie
  noiembrie
  decembrie
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro