banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
News
 
Somatii si titluri executorii 19.04.2016

In temeiul art. 47, alin. (5), litera „b" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare au fost emise acte administrative fiscale (somatii si titluri executorii) pentru urmatorii contribuabili. 

 
Anunt mediu 19 aprilie 2016.

ORASUL DETA titular al PUZ - Construire parc industrial, extravilan Deta, CF. nr. 402269, 401830, 402551, 402552,  400044, 402523, 402524, 402545, 402599, 402597, jud. Timis  anunta publicul interesat ca in conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 planul se incadrează in categoria planurilor si programelor care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiectele care sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2 la H.G. nr. 445/2009, necesitînd efectuarea evaluarii de mediu. Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face in scris la sediul APM Timis, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

 
Acord mediu
  ORASUL DETA, prin PRIMARIA DETA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amenajare canalizare pluviala pe strazile Aurel Vlaicu si Vasile Alecsandri" propus a fi amplasat in orasul Deta, judetul Timis.
     Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, si la sediul Primariei Deta, strada Victoriei nr.32, jud.Timis, in zilele de luni-joi între orele  8.00 - 1630, vineri intre orele 8.00 - 14.00.Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.
 
Somatii si titluri executorii 17.03.2016

In temeiul art. 47, alin. (5), litera „b" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare au fost emise acte administrative fiscale (somatii si titluri executorii) pentru urmatorii contribuabili.

 
Dezbatere publica

Dezbaterea publica a proiectului de hotarare privind aprobarea aderarii Orasului Deta la teritoriul  LEADER constituit prin Grupul de Actiune Locala  „Asociatia Timis Torontal Barzava” va avea loc in data de 21 martie 2016, orele 1400, la sediul Primariei orasului Deta, sala de sedinte.

Cei interesati pot trimite propuneri, sugestii, opinii in scris la Primaria orasului Deta, str. Victoriei nr. 32, sau pe adresa de e-mail primaria_deta@net69.ro, pana la data de 21 martie a.c, orele 1200. 

Proiect hotarare

 
Notificare vanzare teren

Notificare vanzare teren.

 
Cupa orasului Deta la tenis de masa-editia 2016

Cupa orasului Deta la tenis de masa-editia 2016 se va desfasura in data de 28 februarie 2016, incepand cu ora 9,30 la Sala de sport a orasului Deta.

Toti cei care doresc sa participe la aceasta competitie sunt rugati sa se inscrie la dl.Pelin Florin, administrator la Sala de sport a orasului Deta, pana cel tarziu luni 22 februarie 2016, orele 16.

Inscrierile se fac pe doua categorii, copii (pana la 14 ani impliniti) si adulti.

Organizatori: Consiliul local al orasului Deta si Primaria orasului Deta.

CASTIGATORII COMPETITIEI:
ADULTI  -  Locul I   -SCHEHABI AMER
                   Locul II  -PRIPAS MARIAN
                   Locul III - PLUSTEA CORNEL
                   Locul IV  - BRATEANU ADRIAN
COPII    -   Locul I    - PLUSTEA RAUL
Cel mai tanar jucator -CSICOS DANIEL
Cel mai in varsta jucator - CIUCLEA TEODOR
 
ANUNT privind intentia de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul PARC INDUSTRIAL DETA

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a H.C.L. 49/2011, privind „Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului", a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată),

ANUNTAM demararea Etapei ( Etapa 1- etapa pregatitoare PUZ) de informare și consultare a publicului cu privire la intentia de elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul PARC INDUSTRIAL DETA pentru activitati productive agroindutriale nepoluante.
Teritoriul de studiat este constituit din terenul in suprafata totala de 205.000 mp este in prezent format din 10 parcele conform extrase CF 402269, 401830, 402551, 402552, 400044, 402523, 402524, 402545, 402599,402597 Deta si este proprietatea Statului Roman, a Consiliului Local Deta si a Orasului Deta
Amplasamentul se afla situat in partea de nord a orasului Deta, in intravilanul extins si este accesibil din drumul Ghiladului DC 101
Terenul este delimitat astfel:
- la N de canalul HCN 125 si de teren agricol si pasune (terenuri libere de contructii);
- la V de canalul HCN 109, de teren agricol (liber de constructii) si de drumul comunal DC101;
- la S de canalul HCN 109, de teren cu destinatie industriala conform PUG si de un teren pe care este amenajata o balta, teren pe care este in curs de elaborare un P.U.Z. pentru zona de agrement;
- la E de terenuri agricole si pasune si de drumul national DN 59
Terenurile sunt inscrise astfel:
- teren inscris in CF 402269 Deta - nr. Cadastral 402269 - proprietar Statul Roman -teren arabil, suprafata 13.200 mp
- teren inscris in CF 401830 Deta - nr. Cadastral 401830 - proprietar Consiliul Local al orasului Deta - teren arabil, in suprafata de 392 mp
- teren inscris in CF 402551 Deta - nr. Cadastral 402551 - proprietar Orasul Deta,domeniu privat - teren arabil, in suprafata de 306 mp
- teren inscris in CF 402552 Deta - nr. Cadastral 402552 - proprietar Orasul Deta, domeniu privat - teren arabil, in suprafata de 342 mp
- teren inscris in CF 400044 Deta - nr. Cadastral 400044 - proprietar Orasul Deta cu drept de administrare Consiliul Local al orasului Deta - pasune, in suprafata de 93.400 mp
- teren inscris in CF 402523 Deta - nr. Cadastral 402523 - proprietar Orasul Deta, domeniu privat - drum, in suprafata de 439 mp
- teren inscris in CF 402524 Deta - nr. Cadastral 402524 - proprietar Orasul Deta, domeniu privat - drum, in suprafata de 1.081 mp
- teren inscris in CF 402545 Deta - nr. Cadastral 402545 - proprietar Orasul Deta, domeniu privat - teren arabil, in suprafata de 24.636 mp
- teren inscris in CF 402599 Deta - nr. Cadastral 402599 - proprietar Orasul Deta cu drept de administrare Consiliul Local al orasului Deta - pasune, in suprafata de 58.395 mp
- teren inscris in CF 402597 Deta - nr. Cadastral 402597- proprietar Orasul Deta cu drept de administrare Consiliul Local al orasului Deta - pasune, in suprafata de 12.809 mp
Categoria functionala de incadrare Conform PUG al orasului Deta amplasamentul face parte din intravilanul extins al orasului Deta si este destinat functiunii industriale- Beneficiar: Primaria orasului Deta, jud.Timis
Observatiile, propunerile si sugestiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primariei orasului Deta, str.Victoriei nr.32, Birou Registratura sau pe adresa de e-mail: primaria_deta@net69.ro , pana la data de 19.03.2016.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: arh.Brihacescu Lucian, Serviciul Urbanism - Primaria orasului Deta, cu sediul in Deta, str. Victoriei nr. 32, tel. 0256-390466/0256-390606, e-mail: dorina_beletescu@yahoo.com.

-volumetrii propuse;

-memoriu non-tehnic;

-incadrarea in zona;

-situatia existenta;

-reglementari urbanistice;

-posibilitati de mobilare;

-proprietatea supra terenurilor;

-memoriu tehnic.

 
Apel de proiecte cu finantare nerambursabila
Consiliul Local al orasului Deta, judetul Timis, lanseaza un apel de proiecte cu finantare nerambursabila in cadrul Programului SPRIJIN PENTRU ASOCIATII, FUNDATII SI CULTE RELIGIOASE RECUNOSCUTE CONFORM LEGII
 
Scopul finantarii: dezvoltarea spiritului civic, al implicarii cetatenilor orasului Deta in dezvoltare comunitara, cetatenie activa, implicarea tineretului in activitati de promovare si reprezentare a orasului, activitati de protectie a mediului, promovarea sentimentului de comunitate in rândul tinerilor, sprijinirea cultelor religioase existente în orasul Deta.
 
Domeniile de finantare ale programului:
Sprijinirea asociatiilor, fundatiilor si institutiilor de cult din orasul Deta, care isi desfasoara activitatea in:
 • - dezvoltare comunitară, sociala, sportiva si activitati civice;
 • - lucrul cu tineretul;
 • - protectia mediului;
 • - pastrarea identitatii culturale si religioase a comunitatilor din orasul Deta.
Program: ORASUL  DETA  - SPRIJIN PENTRU ASOCIATII, FUNDATII SI CULTE RELIGIOASE:
 • - Invitatia de participare - 16.02.2016
 • - Termenul limita pentru de depunere a aplicatiilor - 21.03.2016
 • - Anuntarea rezultatelor - 04.04.2016
 • - Perioada de implementare - pana la 15.12.2016
 • - Data limita de decontare - 20.12.2016
Numarul de apeluri pe anul 2016:  un singur apel
Fondul de finantare al programului pentru anul 2016: 346.000,00 Ron, defalcat astfel:
 • - Asociatii sportive - 140.000,00 lei;
 • - Alte asociatii si fundatii - 106.000,00 lei, sprijinul maxim pe proiect - 40.000,00 lei;
 • - Institutii de cult - 100.000,00 lei, sprijinul maxim pe proiect - 40.000,00 lei
 • - Cofinantarea - 10%
Pentru unitatile de cult finantarea nerambursabila se va acorda cu respectarea art. 3 alin. (3) din Ordonanta de Guvern nr. 82/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de Guvern,  Capitolul III - Documentele pe baza carora se acorda sprijin financiar si Capitolul IV -  Justificarea sprijinului financiar.
 
Organizatii care pot aplica:
Pentru obtinerea acestei finantari pot aplica organizatiile non-profit care isi au sediul pe teritoriul orasului Deta (asociatii, fundatii, unitati de cult recunoscute conform legii) inregistrate în baza O.G. nr. 26/2000 si a legii de functionare a cultelor religioase si au activitate de cel putin un an de zile. O organizatie poate depune o singura cerere de finantare pe an.
 
Formulare necesare se vor ridica de la sediul Primariei Oras Deta, persoana de contact Iovan Ioan.
 
Somatii si titluri executorii

In temeiul art. 47, alin. (5), litera „b" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare au fost emise acte administrative fiscale (somatii si titluri executorii) pentru urmatorii contribuabili.

 
 <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48   >> 
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro