banner

 

 

Orasul Deta
Scurt istoric
Asezare geografica
Economie
Social
Galerie foto
Adrese
Monitorul Primariei Deta
Administratia locala
Conducerea primariei
Consiliul local
Structura Organizatorica
Proiecte
Program audiente
Localitati infratite
Cetateni de onoare
Documente publice
Bugetul local
Raportul primarului
Hotarari consiliul local
Procese verbale C.L
Proiecte hotarari C.L.
Achizitii publice
Urbanism acte publice
Acces consilieri materiale sedinta
Declaratii de avere
Formulare/Cereri
Evenimente
Zilele Orasului Deta, editia a IX-a, 27-29 iulie 2018
Zilele Orasului Deta, editia a VIII-a, 28-30 iulie 2017
Zilele Orasului Deta, editia a VII-a, 29-31 iulie 2016
Zilele Orasului Deta, editia a VI-a, 31 iulie - 2 august 2015
Zilele Orasului Deta, editia a V-a, 1-3 august 2014
Zilele Orasului Deta, editia a IV-a, 2 - 4 august 2013
Zilele Orasului Deta, editia a III-a, 3 - 5 august 2012
Zilele Orasului Deta, editia a II-a 2011
ZILELE ORASULUI DETA editia I-a 2010
mai mult...
News
 
Rapoarte de evaluare

-Legea nr.544/2001

-Legea nr.52/2003

 
Anunt emitere acord mediu

ORASUL DETA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amenajare canalizare pluviala pe strada Calea Banlocului". propus a fi amplasat in intravilanul orasului Deta, Calea Banlocului, judetul Timis.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, si la titular: localitatea Deta, strada Victoriei nr.32, judet Timis, in zilele de luni-joi intre orele  8.00 - 1630, vineri între orele 8.00 - 14.00.Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

 
Oferta vanzare teren 20.12.2016

Oferta vanzare teren

 
Anunt dezbatere publica
In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, se supune consultarii publice urmatoarele proiecte  de hotarare:
-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017;
-privind reactualizarea tarifelor minime de baza în lei/m2, la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta precum si pentru curtile si gradinile aferente acestor spatii;
-privind reactualizarea tarifelor pentru inchirierea terenurilor din domeniul public, situate in dreptul imobilelor avand destinatia de alimentatie publica, in vederea amenajarii de terase;
-privind reactualizarea tarifelor minime de concesionare a terenurilor din proprietatea publica sau privata a orasului, pentru realizarea de lucrari de constructii;
 -privind reactualizarea tarifului de închiriere sau concesionare a suprafetelor de teren din domeniul public sau privat al orasului Deta pentru amplasarea de panouri publicitare;
 -privind incadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul si extravilanul orasului Deta.           
Documentele pot fi consultate la sediul Primariei Orasului Deta, Serviciul Buget, contabilitate, finante, impozite si taxe sau pe site-ul propriu al institutiei, la adresa  www.detatm.ro, sectiunea Buget local.
Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, se pot depune in scris la sediul Primariei Orasului Deta, prin posta la adresa, orasul Deta, str. Victoriei nr. 32, judetul Timis, sau prin intermediul postei electronice la adresa primaria_deta@net69.ro, pana la data de 13.12.2016, orele 12.
Persoanele interesate pot participa la dezbaterea publica pe marginea acestor proiecte de hotarare, care va fi organizata in data de 13 decembrie 2016, orele 1400, la sediul Primariei orasului Deta, sala de sedinte .
 
INFORMARE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE

PRIMARIA ORASULUI DETA VA INSTIINTEAZA CA PUTETI BENEFICIA DE URMATOARELE SERVICII SOCIALE: 

 • - DESTINATE COPILULUI SI/SAU FAMILIEI,
 • - PERSOANELOR CU DIZABILITATI,
 • - PERSOANELOR VARSTNICE,
 • - VICTIMELOR VIOLENTEI IN FAMILIE,
 • - PERSOANELOR CU DIFERITE ADICTII, RESPECTIV CONSUM DE ALCOOL, DROGURI, ALTE SUBSTANTE TOXICE, INTERNET, JOCURI DE NOROC ETC.,
 • - VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE,
 • - PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE,
 • - PERSOANELOR SANCTIONATE CU MASURA EDUCATIVA SAU PEDEAPSA NEPRIVATIVA DE LIBERTATE AFLATE IN SUPRAVEGHEREA SERVICIILOR DE PROBATIUNE,
 • - PERSOANELOR CU AFECTIUNI PSIHICE,
 • - PERSOANELOR DIN COMUNITATI IZOLATE,
 • - SERVICII SOCIALE DE SUPORT PENTRU APARTINATORII BENEFICIARILOR.

CONFORM  HG 691/2015 PARINTII PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE AU OBLIGATIA DE A NOTIFICA ACEASTA INTENTIE SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA DE LA DOMICILIU, CU MINIMUM 40 DE ZILE INAINTE DE A PARASI TARA.

NOTIFICAREA VA CONTINE, IN MOD OBLIGATORIU, DESEMNAREA PERSOANEI CARE SE OCUPA DE INTRETINEREA COPILULUI PE PERIOADA ABSENTEI PARINTILOR SAU TUTORELUI, DUPA CAZ.

CONFIRMAREA PERSOANEI IN INTRETINEREA CAREIA VA RAMANE COPILUL SE EFECTUEAZA DE CATRE INSTANTA DE TUTELA, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE PREZENTEI LEGI.

PENTRU MAI MULTE DETALII VA PUTETI ADRESA COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA DIN CADRUL PRIMARIEI ORASULUI DETA.

CONFORM  LEGII 272/2004  PRIVIND PROTECTIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI VA ADUCEM LA CUNOSTINTA CA PENTRU PREVENIREA SEPARARII COPILULUI DE PARINTII SAI, PRECUM SI PENTRU REALIZAREA PROTECTIEI SPECIALE A COPILULUI SEPARAT, TEMPORAR SAU DEFINITIV, DE PARINȚII SAI, SE ORGANIZEAZA SI FUNCTIONEAZA URMATOARELE TIPURI DE SERVICII:

    A) SERVICII DE ZI;

    B) SERVICII DE TIP FAMILIAL;

    C) SERVICII DE TIP REZIDENTIAL.

SERVICIILE DE TIP FAMILIAL SUNT ACELE SERVICII PRIN CARE SE ASIGURA,

LA DOMICILIUL UNEI PERSOANE FIZICE SAU FAMILII, CRESTEREA SI INGRIJIREA COPILULUI SEPARAT, TEMPORAR SAU DEFINITIV, DE PARINTII SAI, CA URMARE A STABILIRII ÎN CONDITIILE PREZENTEI LEGI A MASURII PLASAMENTULUI.

POT PRIMI COPII IN PLASAMENT FAMILIILE SI PERSOANELE CARE AU VARSTA DE MINIMUM 18 ANI, AU CAPACITATE DEPLINA DE EXERCITIU, DOMICILIUL IN ROMANIA SI CARE PREZINTA GARANTII MORALE SI CONDITII MATERIALE NECESARE CRESTERII SI INGRIJIRII COPILULUI SEPARAT, TEMPORAR SAU DEFINITIV, DE PARINTII SĂI.

LA STABILIREA MASURII DE PLASAMENT LA FAMILII SI PERSOANE, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI REALIZEAZA DEMERSURI PENTRU IDENTIFICAREA MEMBRILOR FAMILIEI EXTINSE ALATURI DE CARE COPILUL S-A BUCURAT DE VIATA DE FAMILIE, IN VEDEREA CONSULTARII SI IMPLICARII LOR IN STABILIREA/REVIZUIREA OBIECTIVELOR PLANULUI INDIVIDUALIZAT DE PROTECTIE.

PENTRU MAI MULTE DETALII VA PUTETI ADRESA COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA DIN CADRUL PRIMARIEI DETA.

                              Compartiment Asistenta Sociala si relatii cu publicul

 
PRIMARIA ORASULUI DETA va informeaza

DREPTURILE   PERSOANELOR  CU  HANDICAP CONFORM  LEGII  448/2006

Persoanele cu handicap beneficiaza de drepturi la: 

- ocrotirea sanatatii - prevenire, tratament si recuperare
- asistenta sociala, respectiv servicii sociale si prestatii sociale;
- facilitati fiscale;
- evaluare si reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de catre membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani
- Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluarii sociopsihomedicale, la un asistent personal sau indemnizatie de insotitor, etc.

 Pentru mai multe detalii va rugam sa va adresati Compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei orasului Deta, de luni pana joi, intre orele 8,00-16,00. 

 
Oferta vanzare teren 14.11.2016

Oferta vanzare teren

 
ALEGERI PARLAMENTARE 2016

La alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 11 decembrie 2016, prin Dispozitia nr. 115 din 7 noiembrie 2016 a Primarului Orasului Deta au fost stabilite urmatoarele locuri speciale de afisaj electoral:

                  -Zona Targul Mare - panouri de afisaj electoral ;
                  -Parcare S.C. „ESSEGY" S.R.L Deta - panouri de afisaj electoral ;
                  -Str.Revolutiei - panouri de afisaj electoral ;
                  -Satul Opatita - panouri de afisaj electoral.

Delimitarea sectiilor de votare din orasul Deta.

 
Somatii si titluri executorii 7.11.2016

In temeiul art. 47, alin. (5), litera „b" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare au fost emise acte administrative fiscale (somatii si titluri executorii) pentru urmatorii contribuabili.

 
Oferta vanzare teren agricol 31.10.2016

-Oferta vanzare teren

-Oferta vanzare teren

               -Oferta vanzare teren

 
 <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48   >> 
Asociatii - ONG-uri
mai mult...
infoeuropa.ro infoeuropa.ro